darksoki
Thông tin cá nhân
darksoki
Dương Đức Thắng
Nam
25/05/1990
Sinh viện Bk
Thông tin liên hệ
Hà Nội
******
01687595275