blademaster
Thông tin cá nhân
blademaster
BladeMaster
Nam
09/02/2014
AB
Thông tin liên hệ
Bình Thuận
******
Fan cuồng loli