phonglam
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: giúp bạn tiết kiệm tiền điện và tiền mạng , lấy chỗ đấy mà tu bổ nhân cách
Người khóa: Minhbagiang
Thông tin cá nhân
phonglam
phonglam
Nam
14/12/2013
Thông tin liên hệ
******