coaithau1
Thông tin cá nhân
coaithau1
có ai thấu
Nam
12/06/1996
Thông tin liên hệ
******
Twinblade là linh hồn . Bóng tối là thân thể. Và dòng máu quỷ chảy trong ta . Không thuộc về ánh sáng . Cô độc trong bóng tối . Tạo ra muôn vàn nỗi đau . Tàn sát hàng vạn linh hồn . Khi cơ thể này mang đủ tội ác của thế gian . Ta sẽ đến được nơi ta thuộc về . Sunder