Huynopro
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: khịa cty bên bltmoi
Người khóa: bravo333
Thông tin cá nhân
Huynopro
Huy chẳng đọc gì ngoài romcom
Nam
01/01/0001
Thông tin liên hệ
******