vietkong263
Thông tin cá nhân
vietkong263
vietkong263
Nam
01/01/0001
Sinh viên và ước mơ ra trường đúng hạn
Thông tin liên hệ
Thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Ði tong yahoo roi :((
Gio còn ai dùng skype nua. Anh em truoc choi game cùng off gan chuc nam roi :((
******
0000000000
Hoài cổ Luôn thiết tha về quá khứ Lúc nào cũng buồn như chó cắn