ydskrieng
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: cút
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
ydskrieng
Cá Mập Nước Ngọt
Nam
11/04/2000
Cá Mập
Thông tin liên hệ
Đăk Lăk
******
0346035034
Sadness around me. That's why I hide behind an empty face.