naruto255
Thông tin cá nhân
naruto255
Lê.T.Liêm
Nam
27/08/1991
Thông tin liên hệ
VietNam thân yêu.
******
0****00**0
nick clone + slave của B.Moon, sai đâu né đó :v